iPhone 12 mini 64GB

42.990.000 43.990.000 

Giảm 1 triệu
Bạn đang xem phiên bản: 64GB

Chọn thêm các dịch vụ miễn phí

  • Giao ngay từ cửa hàng gần bạn nhất
  • Chuyển danh bạ, dữ liệu qua máy mới
  • Mang nhiều màu để bạn lựa chọn
  • Mang thêm điện thoại khác để bạn xem

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT